Voorwaarden


1. Over ons

1.1 Online Travel Card maakt deel uit van Babbel Group International SL, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, georganiseerd volgens de wetten van Andorra, opgericht en met statutaire zetel in Ordino, Carrer de la Covanella, núm. 5 Els Buners 7PB.

1.2
Online Travel Card exploiteert en is verantwoordelijk voor het platform www.onlinetravelcard.com en vergemakkelijkt een overeenkomst via het Online Travel Card Platform tussen u, ook wel de klant genoemd, en lokale transportaanbieders, ook wel de Leverancier genoemd, namens de Leverancier.

1.3 Online Travel Card is een tussenpersoon en onze contractuele relatie met de klant (en de relatie tussen klant en onze onderagenten) beperkt zich daarom tot de juiste verwijzing van uw orderbevestiging bedoeld voor de Leverancier waarmee u de Overeenkomst wilt aangaan (de "Order") en de overdracht van gegevens die we ontvangen via onze onderagenten en andere zakelijke partners. Online Travel Card is geen organisator of detailhandelaar van reispakketten onder Richtlijn (EU) 2015/2302.


2. Contractering van diensten

2.1 Online Travel Card implementeert een online boekingstool waarmee u luchthaventransfers van derden kunt boeken met of zonder openbaar vervoer ter plaatse. Door een boeking te voltooien via onze website gaat u een directe en juridisch bindende contractuele relatie aan met de Leverancier.

2.3
U bent verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de diensten en Online Travel Card is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan door het juiste of onjuiste gebruik van de gecontracteerde dienst. Onze diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De doorverkoop van de gecontracteerde diensten voor commerciële of zakelijke doeleinden is niet toegestaan zonder toestemming van Online Travel Card.


3. Boekingen


3.1
Elke boeking die in uw naam of namens u wordt gemaakt, wordt beschouwd als door u te zijn gemaakt.

3.2
Het maken van een boeking impliceert niet onmiddellijke acceptatie door de Leverancier. De boeking wordt pas als bevestigd beschouwd wanneer OnlineTravel Card u namens de Leverancier een boekingsontvangstbevestiging stuurt. Houd er rekening mee dat boekingsbevestigingen altijd afhankelijk zijn van beschikbaarheid, omdat onvoorziene gebeurtenissen, waaronder overmacht, zich kunnen voordoen in het gebied van het transport, waardoor het onmogelijk of onverstandig is om het vervoer uit te voeren. In dat geval heeft Online Travel Card en/of de Leverancier het recht de boeking te annuleren tot op het moment dat de rondleiding gepland staat te beginnen.

3.3
Online Travel Card behoudt zich het recht voor boekingen te annuleren die zijn gemaakt door gebruikers die betrokken zijn bij betwistingen over betalingen met betrekking tot een eerdere boeking of die betrokken zijn bij werkelijke of vermoede onregelmatigheden.

4. Prijs en betalingen

4.1
De prijs van de diensten wordt duidelijk vermeld op de website. De geldende prijs is die welke is gepubliceerd op de website op het moment van de boeking.

4.2.
De betaling voor de diensten moet rechtstreeks aan de lokale Leverancier worden gedaan, tenzij anders vermeld door Online Travel Card.


5. Slotbepalingen


5.1
Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden in de toekomst wijzigen of aanpassen, bijvoorbeeld om rekening te houden met wijzigingen in de wet, veranderingen in de voorwaarden voor inhoudsverwerving of regelgevende lacunes; wat betreft onze betaalde diensten zullen we deze Gebruiksvoorwaarden alleen in de toekomst wijzigen of aanpassen als er externe omstandigheden zijn die ons daartoe dwingen, bijvoorbeeld om rekening te houden met wijzigingen in de wet, veranderingen in de diensten van onze contractuele partners of regelgevende lacunes. We zullen u hier dan tijdig en op passende wijze van op de hoogte stellen. Als u bezwaar maakt, kunnen wij of u het contract met onmiddellijke ingang beëindigen.

5.2.
Toepasselijk recht - Deze algemene voorwaarden vallen onder de wetten van Andorra. Als consument profiteert u van verplichte bepalingen van de wet van het land waarin u woonachtig bent. Niets in deze algemene voorwaarden tast uw rechten als consument aan om een beroep te doen op dergelijke verplichte bepalingen van het lokale recht.

5.3
Gedeeltelijke nietigheid - Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of anderszins niet-bindend is of wordt, blijven de andere hierin opgenomen voorwaarden onverminderd van kracht.